МОНГОЛ АЛТАЙН НУРУУНЫ ХАДНЫ ЗУРГИЙН ЦОГЦОЛБОР

Монгол Алтайн нурууны хадны зургийн цогцолбор дурсгалт газар нь нийт 11300 га талбайг эзлэн Баян-Өлгий аймгийн 3 хэсэг газарт оршдог.

Unesco.org

Эх сурвалж

Монгол Алтайн нурууны хадны зургийн цогцолбор дурсгалт газар нь 2011 онд ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвд бүртгэсэн.

Танилцах