Тус захиргааны дарга Б.Өмирбек нь  Монгол Улсын Соёлын сайдын дугаар 3-2021/629 тушаалаар Соёлын Яамны  ЖУУХ БИЧИГ-ээр мөн Монгол Улсын  Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 11 сарын 25-ны 99 дүгээр зарилгаар төрийн дээд одон медаль болох ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ меадалиар тус тус шагнагдав.

Хуваалцах
  •  
  •  
  •  
  •