“Алсын хараа-2050″ Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн соёлын салбарт хамаарах зорилго, зорилт, арга хэмжээг 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх нь сэдэвт Соёлын яамны харьяа байгууллагуудын хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна.Хэлэлцүүлэгт Соёлын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунбилэг Соёлын яамнаас 2022 онд баримталж ажиллах бодлого, чиглэл, яамны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг танилцууллаа.

Хуваалцах
  •  
  •  
  •  
  •