21 аймаг, нийслэлийн Соёл урлагийн газрын дарга, соёлын өвийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 21 аймгийн Музей төлөөлөл, Дэлхийн өвийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргааны дарга нар оролцлоо. Дурсгалуудын хадгалалт, хамгаалалтын нөхцөл байдалд нэгдсэн үнэлгээ хийх, дурсгалын төрөл тус бүрийн эвдрэл гэмтлийг тодорхойлох, цаашид авах арга хэмжээг боловсруулахад энэ удаагийн тооллого түлхүү чиглэх юм.

Хуваалцах
  •  
  •  
  •  
  •