ТУС ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ДЭЛХИЙН ӨВИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУДАД НЭГ ДҮГЭЭР САРЫН 12-14 НЫ ХООРОНД АЖИЛЛАЛАА.

ЭНЭ УДААД ДЭЛХИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗАР ЦАГААН САЛАА-БАГА ОЙГОРЫН ХАДНЫ ЗУРГИЙН ДУСГАЛТ ГАЗРЫН БАЙГАЛЬ ЭКОЛОГИ, ТҮҮХ АРХЕОЛЛОГИЙН ЭРСДЛИЙН СУДАЛГАА, ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨТ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА МӨН ТЭНД АМЬДАРЧ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА МАЛЧДЫН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛ, НИЙГМИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД ЗЭРЭГТ ТАНДАЛТ СУДАЛГААГ ХИЙЖ, ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ХАДНЫ ЗУРГИЙН БҮРЭН БҮТЭН БАЙДАЛ, ӨНГӨ ТӨРХ, ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙВ.

Хуваалцах
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *