ТУС БҮТЭЭЛ НЬ ДЭЛХИЙН ӨВ ЦАГААН САЛАА-БАГА ОЙГОРЫН ХАДНЫ ЗУРГИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЖ, ХАДНЫ ЗУРГИЙН ЭХ ТӨРХ, БҮРЭН БҮТЭН БАЙДАЛ, ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ, ХАДНЫ ЗУРГИЙН СЭДЭВ ЗОХИОМЖ, ДҮР, ДҮРСЛЭЛ УТГА БЭЛГЭДЛИЙН ТАЛААР ДЭЭЖЛЭН ТҮҮВЭРЛЭЖ БИЧИГДСЭН, ОЛОН НИЙТЭД ЗОРИУЛАГДСАН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНД ҮНДЭСЛЭГДСЭН БҮТЭЭЛ ЮМ.

ДЭЛХИЙН ӨВ ЦАГААН САЛАА-БАГА ОЙГОРЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРЫН ТУХАЙ АНХНЫ МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР БИЧИГДСЭН НОМ БОЛНО. ЦАГААН САЛАА-БАГА ОЙГОРЫН ХАДНЫ ЗУРГИЙН ЦОГЦОЛБОР НЬ УРТААШАА 15КМ, ӨРГӨН НЬ 1КМ, 60-70 МЯНГАН ТОО ШИРХЭГ ЗУРАГ, 10 МЯНГА ОРЧИМ ЗОХИОМЖТОЙ ДЭЛХИЙД ХОСГҮЙ ГАЙХАМШИГТ ДУРСГАЛ БИЛЭЭ.

Хуваалцах
  •  
  •  
  •  
  •