Дурсгалт газруудад хээрийн судалгаа хяналт шалгалт хийв

Тус захиргааны албан хаагч нар 2021 оны 8 дугаар сар 26 – аас 8 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд  Дэлхийн өв- Арал толгой, Цагаан салаа-Бага Ойгор, Шивээт хайрханы хадны зургийн дурсгалт газруудаар хээрийн судалгааны ажлаар явж ирэв. Хээрийн судалгаагаар

Read more

тойм мэдээ

2021 оны 8 дугаар сарын 16-аас 17-ны өдрүүдэд НҮБ-ын Монгол дахь Суурин зохицуулагч Тапан Мишра, НҮБ-ын Монгол дахь Суурин зохицуулагчийн газрын хэвлэл мэдээллийн ажилтан Д.Соёлмаа, Аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтан Б.Болорчимэг, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын Үндэсний хөтөлбөрийн менежер П.Лхам

Read more

МОНГОЛ АЛТАЙН ХАДНЫ ЗУРГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА

Монгол Алтайн хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захиргаа Дэлхийн өвийн дурсгалт газрууд Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт орших Арал толгой, Шивээт хайрханы хадны зураг, Улаанхус сумын нутагт орших Цагаан салаа-Бага Ойгорын хадны зурагт Дэлхийн өвийн багана, самбар

Read more